Chỉ còn mình anh

DmGmCF
Người ra đi để sầu úa lên …. trăng …. vàng
BbEA
Để xuân chết trên đồi… vắng.
DmGmC
Lệ chia ly ,nàng còn thấm đôi vai này
FBbEAGmcFEm
Tạ từ nụ hôn, nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết.Em hỡi ,mình đã không chung tình duyên , xa rồi
EmADmd
Ta, hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót
GmcFDm
Thôi ,mình xoá cho nhau niềm đau ,cơn hận
EA
Để thuyền lòng, nhẹ sang ngang.
DmGm
ĐK: Mối ,tình đầu lắm chôn sâu
ADmA
Khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau
DmGm
Biết, rằng đời, sẽ quên mau
ADmDmGmcF
Hãy coi như mình ,chẳng hề quen nhau.Nàng ra đi, tìm hạnh phúc cho riêng mình
BbEA
Còn lại lòng ta, chết trong khung trời im vắng.
DmGmc
Sầu đơn côi, tình buồn khắc ghi trong hồn
FBbEA
Trọn đời chẳng hề nguôi、 nhìn chăn gối hương nồng chưa dứt.
GmcFDmEmADmd
Người yêu hỡi mình xoá cho nhau niềm đau cơn hận Em, nhẹ cach sang ngang xuôi chiều tìm vui duyên mới
cGmFDm
Đường muôn lối ,hình bóng theo ta ngày đêm ,không rời
EA
Đời còn mình em thôi!
DmGm
Mối ,tình đầu, lắm chôn sâu
ADmA
Khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau
DmGm
Biết ,rằng đời , sẽ quên mau
ADm
Hãy coi như mình ,chẳng hề quen nhau

List lyrics other